Vi forventer at du


  • bruker Søknadsportalen hvis det er mulig, og ellers bruker riktig søknadsskjema og sørger for at det er korrekt utfylt
  • oppgir din rette identitet og bidrar til at tilstrekkelige og riktige opplysninger kommer fram
  • sørger for at UDI får alle nødvendige dokumenter
  • informerer UDI gjennom vårt webskjema hvis din situasjon endrer seg på en måte som kan ha betydning for saken
  • informerer UDI gjennom vårt webskjema hvis du bytter e-postadresse eller mobilnummer, slik at vi kan sende deg informasjon på e-post eller sms.
  • gir beskjed til oss hvis du flytter (har du oppholdstillatelse, gir du beskjed til folkeregisteret, er du asylsøker, melder du fra til politiet)
  • har fullstendig navn på postkassen din, slik at brevene våre lett kan komme fram til deg
  • informerer UDI skriftlig hvis du vil at en annen person skal ha fullmakt i din sak, slik at han eller hun kan følge opp saken din og få kopi av vedtaket