Vi som jobber i UDI har plikt til å


  • gi deg riktig og relevant informasjon
  • informere deg om hvilke opplysninger vi trenger for å behandle saken din. Dette finner du informasjon om på udi.no
  • gi deg innsyn i saken din hvis du ønsker det
  • overholde taushetsplikten og behandle opplysningene du gir oss konfidensielt, både mens saken er under behandling og etter at den er avsluttet
  • informere deg om dine klagerettigheter hvis du får avslag
  • gi deg som er asylsøker opplysninger om saksgangen, rettighetene og pliktene dine før du skal intervjues