Vi som jobber i UDI har plikt til å


  • gi deg riktig og relevant informasjon
  • informere deg om hvilke opplysninger vi trenger for å behandle saken din
  • gi deg innsyn i saken din hvis du ønsker det
  • holde høy faglig kompetanse og behandle saken din profesjonelt
  • overholde taushetsplikten og behandle opplysningene du gir oss konfidensielt, både mens saken er under behandling og etter at den er avsluttet
  • svare deg innen tre uker når du sender oss et brev (søknader er ikke omfattet av denne fristen)
  • ha oppdatert informasjon om saksbehandlingstidene for ulike sakstyper
  • informere deg om dine klagerettigheter hvis du får avslag
  • gi deg som er asylsøker opplysninger om saksgang, rettigheter og plikter før du skal intervjues