13. Når utleverer vi opplysninger til forskning?


UDI kan i noen tilfeller utlevere opplysninger fra enkeltsaker til forskning. Personopplysningene skal anonymiseres før de utleveres til forskerne. Dersom forskningen ikke kan gjennomføres uten opplysninger som identifiserer enkeltpersoner kan UDI, etter en konkret vurdering, utlevere personidentifiserende opplysninger.

Se hvordan forskere kan få innsyn og tilgang til data

Her kan du lese mer om pågående forsknings- og utviklingsprosjekter