6. Når kan vi avgjøre en sak automatisert?


UDI kan avgjøre saker automatisk (automatisert behandling). Det betyr at vi avgjør saken uten at noen saksbehandler vurderer opplysningene i saken manuelt. Sakene som UDI behandler automatisert vil alltid bli behandlet ut fra regelverket som gjelder og de personopplysningene vi har om deg.

Vi kan bare behandle saken automatisert når det er klare vilkår i regelverket for om det du har søkt om skal innvilges eller avslås. Hvis vi må vurdere skjønnsmessige vilkår i regelverket, kan vi ikke avgjøre saken med automatisert behandling. Hvis du klager på et vedtak som UDI har gjort med automatisert behandling, har du krav på at vi behandler klagen manuelt.