Borgere av land utenfor EU/EØS


Hvis du er borger av et land utenfor EU/EØS kan du bli bortvist dersom du for eksempel:

  • ikke har pass eller annet godkjent reisedokument, eller ikke har visum eller oppholdstillatelse hvis du trenger det
  • er utvist fra et annet Schengen-land, og har et innreiseforbud i Schengen
  • ikke kan sannsynliggjøre grunnen til at du skal til Norge
  • ikke har nok penger til oppholdet ditt i Norge og til hjemreisen
  • er straffet, eller sannsynligvis vil begå straffbare handlinger
  • skylder norske myndigheter penger fordi du tidligere har blitt uttransportert av politiet. Da må du betale regningen for uttransporteringen før du kan komme til Norge igjen.

Kan du klage på bortvisningen?

Du kan levere en skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt og vurdere om de skal omgjøre vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.