Kva inneber brexit?


Storbritannia forlét EU 31. januar 2020. Britiske statsborgarar er ikkje lenger EU- eller EØS-borgarar.

Ved utmeldinga vart det avtalt å ha ein overgangsperiode, der Storbritannia blir behandla som medlemmer av EU fram til 31. desember 2020, med moglegheit for forlenging. Det vart utarbeidd ein tilsvarande avtale mellom Storbritannia og EØS-landa og Sveits, som sørgt for at overgangsordninga også gjeld Noreg.

Britiske borgarar og familiemedlemmene deira som hadde opphaldsrett før overgangsperioden gjekk ut har framleis rett til opphald og arbeid i Noreg. Dei har hatt høve til å søkje om eit Brexit-løyve. Søknadsfristen var 31.desember 2021.

Frå 1. januar 2022 må alle britiske borger og familiemedlemmene deira som ønskjer å busetje seg i Norge søkje om løyve gjennom ordinært regelverk.