Eg har et familiemedlem frå eit visumpliktig land som har opphaldsløyve i Storbritannia basert på EU Settlement Scheme. Treng familiemedlemmet mitt visum for å besøkje Noreg?


Ja, familiemedlemmet ditt treng visum for å besøkje Noreg. Opphaldsløyve i Storbritannia basert på EU Settlement Scheme gir ikkje visumfridom til Schengenområdet, inkludert Noreg.