Mitt d-nummer stemmer ikke med fødselsdatoen min – hva gjør jeg?


D-nummeret består av 11 tall.

De seks første tallene viser fødselsdato, og det første tallet er økt med 4. Hvis du for eksempel er født 01.01.85, vil de første tallene i d-nummeret ditt være 410185.

Hvis det ikke er et ledig d-nummer knyttet til din fødselsdato, blir registreringsdatoen (dag og måned) brukt. For eksempel: Hvis d-nummeret ditt ble bestilt 15.01.20, vil de første tallene i d-nummeret ditt være 550185.

Det er Skatteetaten som tildeler fødselsnummer og d-nummer. (eksternt nettsted)

UDI kan ikke endre fødselsnummer eller d-nummer. Når du får et identitetsnummer som er basert på registreringsdato beholder du korrekt fødselsdato i våre systemer og i Folkeregisteret. Det betyr at du ikke trenger å kontakte UDI for å rette opp fødselsdatoen din.

Du kan logge inn og se dine opplysninger i Folkeregisteret (eksternt nettsted), og du kan endre hvis noe er feil.