Hva hvis jeg skal være i Norge i mer enn seks måneder?


Da kan det hende at du har rett til å få et fødselsnummer.

Det er Skatteetaten som tildeler fødselsnumre og avgjør om du oppfyller vilkårene for å bli registrert bosatt i Norge. Hvis du får tildelt et fødselsnummer, så skal du bruke fødselsnummeret ditt i stedet for d-nummeret ditt (eksternt nettsted).

Hvis du er innvilget en oppholdstillatelse som varer i seks måneder eller mer, og du mener at du skulle vært registrert bosatt i Norge og fått fødselsnummer i stedet for d-nummer, kan du melde innflytting til Norge selv (eksternt nettsted).