Er det politiet eller UDI som registrerer EØS-borgere og deres familiemedlemmer?


Det er politiet som mottar alle saker om registrering av EU/EØS-borgere.

Det er politiet som kan svare deg på spørsmål om din registrering som EU/EØS-borger i Norge. UDI kan gi deg generell informasjon om EU/EØS-regelverket.

Det er også politiet som mottar alle søknader om oppholdskort for familiemedlemmer til EU/EØS-borgere. Søknader om oppholdskort vil bli behandlet av politiet eller UDI.

Du vil motta en e-post hvis søknaden din er sendt fra politiet til UDI. Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine på nett, kan du henvende deg til etaten som har saken din til behandling.

Dersom du lurer på hvor lenge du må vente for å få svar, kan du se politiets ventetider (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) og UDIs ventetider.