Er det politiet eller UDI som registrerer EØS-borgarar og familiemedlemmene deira?


Det er politiet som får alle saker om registrering av EU/EØS-borgarar.

Det er politiet som kan svare deg på spørsmål om registreringa di som EU/EØS-borgar i Noreg. UDI kan gi deg generell informasjon om EU/EØS-regelverket.

Det er også politiet som får alle søknader om opphaldskort for familiemedlemmer til EU/EØS-borgarar. Søknader om opphaldskort vil bli behandla av politiet eller UDI.

Du vil få ein e-post viss søknaden din er send frå politiet til UDI. Viss du ikkje finn svar på spørsmåla dine på nett, kan du vende deg til etaten som har saka di til behandling.

Dersom du lurer på kor lenge du må vente for å få svar, kan du sjå ventetidene til politiet (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) og UDIs ventetider.