Hvem er omfattet av EU/EØS-regelverket?


Alle EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer er omfattet av EØS-regelverket.

Dette gjelde både når familiemedlemmet er statsborger av et EU/EØS- land og når familiemedlemmet er borger av et land utenfor EU/EØS.

"Familiemedlemmer" kan være:

  • Ektefeller eller registrerte partnere
  • Samboere 
  • Forlovede 
  • Barn og barnebarn under 21 år
  • Barn og barnebarn over 21 år
  • Barn født i Norge 
  • Fosterbarn under 18 år 
  • Barn under 18 år som har søsken i Norge 
  • Foreldre og besteforeldre som skal flytte til barn eller barnebarn i Norge 
  • Familiemedlemmer som trenger pleie og omsorg