Kven er omfatta av EU/EØS-regelverket?


Alle EU/EØS-borgarar og familiemedlemmene deira er omfatta av EØS-regelverket.

Dette gjeld både når familiemedlemmen er statsborgar av eit EU/EØS-land og når familiemedlemmen er borgar av eit land utanfor EU/EØS.

"Familiemedlemmer" kan vere:

  • Ektefellar eller registrerte partnarar
  • Sambuarar
  • Trulova
  • Barn og barnebarn under 21 år
  • Barn og barnebarn over 21 år
  • Barn fødd i Noreg
  • Fosterbarn under 18 år
  • Barn under 18 år som har søsken i Noreg
  • Foreldre og besteforeldre som skal flytte til barn eller barnebarn i Noreg
  • Familiemedlemmer som treng pleie og omsorg