Korleis får ein EU/EØS-borger skattekort?


Alle som jobbar i Noreg må ha eit skattekort og eit norsk identitetsnummer, anten D-nummer eller fødselsnummer.

Du får skattekort og identitetsnummer av Skatteetaten og det er dei som kan svare på spørsmål om dette (eksternt nettsted).