Kan norske borgere og deres familiemedlemmer være omfattet av EU/EØS-regelverket i Norge?


Hvis referansepersonen (familiemedlemmet i Norge) er norsk, omfattes denne personen og familiemedlemmene hans eller hennes av EØS-regelverket hvis:  

  • de har bodd fast sammen i et annet EU/EØS-land enn Norge, og  
  • referansepersonen har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, hatt tilstrekkelig midler eller vært student der, og  
  • de nå flytter til Norge sammen eller gjenforenes her