Beskyttelse (asyl) og sterke menneskelege omsyn


Type søknad Gebyr                     
Førstegongs søknad om beskyttelse (asyl)        0,-
Fornying av opphaldsløyve for beskyttelse (asyl)       0,-
Personar over 18 år som søkjer om opphaldsløyve på grunn av sterke menneskelege omsyn 1 100,-  
Personar over 18 år som søkjer om fornying av opphaldsløyve på grunn av sterke menneskelege omsyn  1 100,- 
Personar over 18 år som søkjer om fornying av opphaldsløyve på grunn av sterke menneskelege omsyn som er avgrensa på grunn av identitet  1 100,- 
Fornying av opphaldsløyve for dei som ikkje har fått beskyttelse i Noreg, men har fått opphald på grunn av vern mot retur (§ 74)        0,-
Arbeidsløyve etter endeleg avslag på søknad om beskyttelse (asyl)  1 100,-
Arbeidsløyve for asylsøkjarar som har ein søknad om beskyttelse til behandling        0,-