Beskyttelse (asyl) og sterke menneskelige hensyn


Type søknad Gebyr         
Førstegangs søknad om beskyttelse (asyl)       0,-   
Fornyelse av oppholdstillatelse for beskyttelse (asyl)
      0,-
Personer over 18 år som søker om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn  1 100,-    
Personer over 18 år som søker om fornyelse av oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn  1 100,-    
Fornyelse av oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn som er begrenset pga. identitet  1 100,-

Fornyelse av oppholdstillatelse for de som ikke har fått beskyttelse i Norge, men har fått opphold på grunn av vern mot retur (§ 74)

      0,-

Arbeidstillatelse etter endelig avslag på søknad om beskyttelse

1 100,-
Arbeidstillatelse for asylsøkere som har en søknad om beskyttelse til behandling       0,-