Guide til ventetider i søknader om utlendingspass og reisebevis


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om utlendingspass eller reisebevis for flyktninger, ber vi deg svare på noen spørsmål.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Somalia

Hva har du søkt om?: utlendingspass

Har du søkt om oppholdstillatelse samtidig?: Ja

Hva slags oppholdstillatelse har du søkt om?: oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Viktig informasjon til somaliere som fikk flyktningstatus før 1. oktober 2014

Hvis du eller familiemedlemmet ditt fikk flyktningstatus før 1. oktober 2014 skal UDI først vurdere om du får beholde flyktningstatusen din, før vi kan behandle søknaden din. Derfor vil søknaden din ta lenger tid å behandle enn det som står på denne siden.

Vi ber deg lese vår informasjon til  flyktninger fra Somalia.

Dessverre vet vi ikke når du vil få svar på søknaden. Derfor bør du ikke bestille billetter  for reiser utenlands før du har fått svar på søknaden din og har fått nytt oppholdskort og reisebevis/utlendingspass.

Informasjon til deg som har søkt om fornyelse av utlendingspass og oppholdstillatelse 

Hvis du har søkt om både fornyelse av oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og utlendingspass samtidig, vil vi behandle disse søknadene samtidig. 

Du finner informasjon om hvor lenge må du vente på svar på en søknad om fornyelse av oppholdstillatelse på siden med ventetider for de som har søkt om beskyttelse (asyl).


Denne informasjonen ble sist oppdatert 18. juni 2020. Den vil bli oppdatert neste gang 20. juli.

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?