Borger av et land utenfor EU/EØS


Hva vil det si å ha et innreiseforbud?

  • Hvis du har blitt utvist fra Norge og/eller Schengenområdet, har du fått et innreiseforbud, for ett år, to år, fem år, ti år, eller for alltid.
  • Det står i brevet du har fått fra UDI om innreiseforbudet gjelder Norge eller hele Schengenområdet.
  • Du kan ha blitt meldt inn i Schengen Informasjonssystem (SIS).
  • Hvis dette gjelder deg, har du enten blitt transportert ut av Norge av politiet eller fått et brev fra UDI der det står at du har fått et innreiseforbud.
  • Du kan ikke komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut. Dersom innreiseforbudet gjelder for hele Schengenområdet, må du forlate Schengenområdet og kan ikke reise inn i Schengenområdet før innreiseforbudet er utløpt.
  • Hvis du likevel ønsker å komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om det. 
  • UDI kan oppheve innreiseforbudet ditt eller gi deg mulighet til et kortvarig besøk til Norge. Vi vil vurdere begrunnelsen din og behovet du har for å reise til Norge opp mot årsaken til at du ble utvist.
  • Er du utvist fra Norge for to eller fem år og har barn i Norge som har norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket, kan du søke familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. Du må fylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse, med unntak for kravet om at du ikke kan ha et innreiseforbud, på tidspunktet UDI fatter vedtak i saken om familieinnvandring. Selv om ny tillatelse kan bli innvilget før innreiseforbudet utløper, kan du ikke reise til Norge og Schengen før etter at innreiseforbudet er utløpt.
     

Når kan du søke?

Det må vanligvis være minst to år siden du forlot Norge.