Hvordan klager jeg på et vedtak fra UDI?


Hvem kan levere en klage?

Hva er fristen for å klage?

Du må klage innen tre uker fra du, fullmektigen din eller advokaten din mottok vedtaket, eller fra dere burde ha skaffet dere kjennskap til det.

Har du ikke rukket å skaffe all dokumentasjonen du ønsker å legge ved klagen innen tre uker? Da må du uansett sende inn klagen innen fristen, men du kan skrive i klagen at du ønsker å sende oss mer dokumentasjon. Da vil du få en ny frist på to uker til å sende inn dokumentasjonen.

Hvordan skal du klage?

  1. Skriv et brev der du forklarer hvilket vedtak du klager på  og hvorfor du mener at vedtaket du har fått er feil. Brevet må være på norsk eller engelsk. 
  2. Skriv under på brevet. (Klager uten underskrift blir avvist.)
  3. Skann eller ta bilde av det signerte brevet og last det opp i vårt skjema for ettersending av dokumenter til UDI. Du kan også sende brevet til politiet. Hvis du har ny informasjon eller dokumentasjon, må du legge ved dette.
  4. Når UDI har mottatt klagen din, får du beskjed på e-post eller SMS. 

Det koster ikke noe å klage.

Hvor lang tid tar det før du får svar på klagen din?

Se vår informasjon om ventetider

Hva skjer når du klager på et vedtak?

  1. Når du klager vil UDI se på saken din på nytt.
  2. UDI kan enten innvilge søknaden din, eller sende den videre til Utlendingsnemnda (UNE) for klagebehandling. Hvis vi sender den videre til UNE, vil du få beskjed på e-post eller SMS.
  3. UNE vil behandle saken din på nytt, og enten avslå søknaden din, eller innvilge den.
  4. Hvis UNE også avslår søknaden din, har du ikke flere klagemuligheter.