Hvordan klager jeg på et vedtak fra en ambassade?


Hvis det er en ambassade som har behandlet søknaden din, må du levere klagen til denne ambassaden.

Hvem kan levere en klage?

Hva er fristen for å klage?

Du må klage innen tre uker fra du, fullmektigen din eller advokaten din mottok vedtaket, eller fra dere burde ha skaffet dere kjennskap til det.

Har du ikke rukket å skaffe all dokumentasjonen du ønsker å legge ved klagen, innen tre uker? Da må du uansett sende inn klagen innen fristen, men du kan skrive i klagen at du ønsker å sende oss mer dokumentasjon. Da vil du få en ny frist på to uker til å sende inn dokumentasjonen.

Hvordan skal du klage?

  1. Skriv et brev der du forklarer hvilket vedtak du klager på  og hvorfor du mener at vedtaket du har fått er feil. Brevet må være på norsk eller engelsk. 
  2. Skriv under på brevet. (Klager uten underskrift blir avvist.)
  3. Send brevet til ambassaden. Hvis du har ny informasjon eller dokumentasjon, må du legge ved dette. Du finner informasjon i avslagsbrevet om hvordan du skal sende inn klagen. 

Det koster ikke noe å klage.

Hvor lang tid tar det før du får svar på klagen din?

Se ambassadens nettsider (eksternt nettsted) for informasjon om ventetider. 

Hva skjer når du klager på et vedtak?

  1. Når du klager, vil ambassaden se på saken din på nytt.
  2. Ambassaden kan enten innvilge søknaden din eller sende den videre til UDI for klagebehandling. Du kan lese om hvor lang tid det tar å få svar hvis klagen blir sendt til UDI her
  3. UDI vil behandle saken din på nytt. De vil enten avslå søknaden din eller innvilge den. Hvis du har spørsmål om innholdet i UDIs vedtak, kan du kontakte oss på telefon.
  4. Hvis UDI også avslår søknaden din, har du ikke flere klagemuligheter.