Kan jeg bli i Norge mens UDI behandler klagen min?


  • Hvis du får avslag på søknaden din om oppholdstillatelse eller visum, vil du få en frist for å reise ut av Norge. Hvis du ønsker å bli i Norge mens UDI eller UNE behandler klagen din, kan du søke om dette. Dette kalles utsatt iverksettelse av vedtaket.
  • Hvis vi sier ja, kan du vente i Norge til du har fått svar på klagen din.
  • Hvis vi sier nei må du reise ut av Norge innen fristen du har fått.

Spesielle regler for deg som har søkt om fornyelse eller har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen din

  • Hvis du søkte om fornyelse av en oppholdstillatelse, og du søkte om fornyelsen minst én måned før den forrige tillatelsen din gikk ut, har du rett til å være i Norge under klagebehandlingen uten å søke om dette.
  • Hvis UDI har tilbakekalt oppholdstillatelsen din, har du rett til å være i Norge under klagebehandlingen uten å søke om dette.