Krav til å forsørge deg selv for å få permanent oppholdstillatelse


Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt egen inntekt de siste 12 månedene. Du kan ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 månedene.

Informasjonen er tilpasset

Hva har inntekten din vært de siste 12 månedene?: over 296 550 kroner

Kravet til inntekt

Kravet om selvforsørgelse gjelder for deg som er mellom 18 og 67 år. Du må ha hatt inntekt på til sammen minst 

296 550 kroner før skatt

 i løpet av de siste 12 månedene før du leverer søknaden hos politiet.

Du må selv ha hatt denne inntekten. Du kan ikke telle med penger som ektefellen din eller et annet familiemedlem har tjent. Du kan heller ikke telle med penger du har fått av noen, eller som du har på konto.

Bare disse typene inntekt er godkjent:

  • arbeidsinntekt
  • næringsinntekt (inntekt fra ditt eget firma)
  • pensjon eller faste periodiske ytelser, for eksempel renteinntekter og faste inntekter fra forsikringsoppgjør, avtalefestet pensjon, private pensjonsordninger, utbetaling gjennom livsforsikringsordninger, leieinntekter
  • sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger for arbeidsledige, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far
  • studielån eller stipend
  • introduksjonsstønad

Du kan ha en eller flere av disse typene inntekt, men inntektene må til sammen utgjøre minst 

296 550 kroner før skatt

.

Andre typer inntekt fra NAV er ikke godkjent, for eksempel kvalifiseringsstønad, tiltakspenger, barnetrygd eller engangsstønad ved fødsel.

Hvis du ikke har nok inntekt av disse typene inntekt, trykk på «Nullstill alle»-knappen og velg at du har inntekt som er under 

296 550 kroner før skatt

, for å se om du kan få unntak fra kravet. 

Kravet til ikke å ha fått økonomisk sosialhjelp

Det er også et krav at du ikke har fått økonomisk sosialhjelp fra NAV de siste 12 månedene.

Vi godtar likevel at du har mottatt en av disse typene økonomisk sosialhjelp:

  • økonomisk sosialhjelp som du har fått i en kort periode for å dekke ekstrautgifter som du vanligvis ikke har. Med «kort periode» mener vi vanligvis mellom en og tre måneder.
  • økonomisk sosialhjelp som du fikk mens du ventet på å få sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger for arbeidsledige, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far

Merk at vi godtar at du har mottatt bostøtte fra Husbanken, fordi slik støtte ikke blir regnet som økonomisk sosialhjelp.

Hva skjer hvis inntekten din endrer seg etter at du leverte søknaden?

Når vi behandler søknaden din, regner vi ut hvor mye inntekt du hadde de siste 12 månedene før du leverte søknaden om permanent oppholdstillatelse hos politiet.

Hvis du fylte kravene til å ha nok inntekt og ikke hadde fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene da du leverte søknaden, har det ikke noe å si om inntekten din endrer seg etter at du har søkt, dersom alle andre vilkår også var oppfylt på søknadstidspunktet.

 

Fant du det du lette etter?