Hva er konsekvensen av at jeg logger inn med ID-porten og søker på vegne av en annen person?


Hvis du logger inn med ID-porten og søker på vegne av en annen person, er det du som må følge opp søknaden helt til den er ferdigbehandlet. Det betyr blant annet at det er du som må bestille oppmøtetime hos politiet/SUA for personen du har søkt på vegne av.