Personar med opphaldsløyve i land som har avtale med Noreg


  • Personar som har opphaldsløyve i eit Schengenland. Dei må ha med seg opphaldskortet og passet sitt. 
  • Personar som har opphaldskort i eit Schengenland fordi dei har ein familiemedlem som er statsborgar av eit anna EU/EØS-land. Dei må ha med seg opphaldskortet og passet sitt. 
  • Personar som har
    • opphaldskort i Irland, Kypros, Bulgaria eller Romania fordi dei har ein familiemedlem som er statsborgar av eit anna EU/EØS-land, og
    • skal reise til Noreg saman med familiemedlemmen, eller møte familiemedlemmen i Noreg. Dei må ha med seg opphaldskortet og passet sitt.
  • Skoleelev som bur i eit EU-land og er på skoletur