Personar med opphaldsløyve i land som har avtale med Noreg


  • Personar som har opphaldsløyve i eit Schengenland. Dei må ha med seg opphaldskortet og passet sitt. 
  • Personar som har opphaldskort i eit Schengenland, Irland eller Kypros – fordi dei har ein familiemedlem som er statsborgar av eit anna EU/EØS-land. Dei må ha med seg opphaldskortet og passet sitt. 
  • Skoleelev som bur i eit EU-land og er på skoletur.