Jeg skal til et land i EU/EØS


  • Hvis du har fått en plikt til å forlate Norge med en utreisefrist, må du sørge for at utreisen din registreres når du reiser ut av Norge.
  • Du registrerer utreisen din ved å vise reisedokumentet ditt til grensekontrollen ved utreise fra Norge. Dersom utreisen din ikke ble registrert da du forlot Norge, må du sende inn dokumentasjon på utreisen til UDI.
  • Hvis du ikke registrerer utreisen din, og heller ikke på annen måte kan dokumentere at du forlot Norge innen utreisefristen, så kan det få konsekvenser for deg ved en eventuell ny innreise til Norge.