Klageadgang


Hvis du har fått avslag på din forespørsel om innsyn, retting eller sletting, og du mener at UDI ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til Datatilsynet eller gå til søksmål.

Datatilsynet kontrollerer om personopplysninger er registrert og brukt i tråd med SIS-loven. Dersom du mener at dine personopplysninger er brukt i strid med reglene kan du klage til Datatilsynet (eksternt nettsted). Datatilsynet har også mer informasjon om deres oppgaver som tilsynsmyndighet (eksternt nettsted).

Du kan også gå til søksmål dersom du mener at personopplysningene dine er behandlet eller registrert i strid med regelverket. Du kan lese mer om å føre sak for domstolene på nettsiden til Norges domstoler (eksternt nettsted).

Slik kan du ta kontakt:

Regelverk:

SIS-loven § 21 (eksternt nettsted)

Personvernforordningen artikkel 77 og 79 (eksternt nettsted)

Grensekontrollforordningen artikkel 54 (eksternt nettsted)