Straffedømt


Å være straffedømt vil si å ha fått fengselsstraff, samfunnsstraff eller bøter. 

Straffedømte må vente lenger på å få permanent oppholdstillatelse

Hvis du har fått fengselsstraff, samfunnsstraff eller bøter de siste tre årene, vil det gi deg tilleggstid før du kan søke om permanent oppholdstillatelse.

Forenklede forelegg (som for eksempel en parkeringsbot), megling i konfliktrådet eller påtaleunnlatelse gir ikke tilleggstid.

Straffedømte må vente lenger på å få norsk statsborgerskap

Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du vente lenger på å bli norsk statsborger. Dette kalles «karenstid».

Straffedømte kan bli utvist

Straffedømte kan bli utvist fra Norge og resten av Schengenområdet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?