Er du utsatt for tvangsekteskap?


  • Hvis du er utsatt for tvangsekteskap kan du få hjelp. Du kan få trygt botilbud på et krisesenter, hjelp fra barnevernet, veiledning samt advokathjelp dersom du ønsker å anmelde og til å gjøre ekteskapet ugyldig. 
  • Tvangsekteskap og ekteskap inngått i utlandet med mindreårig vil normalt ikke gi rett til familiegjenforening som ektefelle
  • UDI kan avslå en søknad om familieinnvandring dersom  vi mener at du eller ektefellen din er utsatt for tvangsekteskap, eller dersom du gir oss slike opplysninger.  
  • Det er du som bestemmer om søkeren skal komme til Norge på familieinnvandring med deg. Hvis du ikke ønsker at søkeren skal komme, er det viktig at du gir oss informasjon om det. UDI vil da avslå søknaden. Du trenger ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor du ikke ønsker at søkeren skal komme til Norge.
  • Hvis du har kommet til Norge på familieinnvandring med ektefellen din, kan du søke om en egen oppholdstillatelse i Norge dersom ekteskapet gjøres ugyldig på grunn av tvang.
  • Hvis du har kommet til Norge på familieinnvandring med samboer eller ektefelle, kan du søke om en egen oppholdstillatelse for deg og barna dine dersom du er utsatt for vold/mishandling i forholdet.
  • Hvis du frykter å bli utsatt for tvangsekteskap i hjemlandet, kan du søke om beskyttelse (asyl) i Norge.