Jeg må forlate hele EU/Schengenområdet


Du er selv ansvarlig for å registrere din utreise fra Norge og EU/Schengenområdet.

Utreiseplikten din er registrert i Schengen Informasjonssystem (SIS), Du er registrert i SIS frem til det er dokumentert at du har forlatt EU/Schengenområdet. Myndighetene i alle Schengenlandene kan se at du er registrert i SIS med en utreiseplikt fra EU/Schengenområdet.

Dersom du ikke reiser ut av Norge og/eller Schengenområdet innen utreisefristen, kan du bli utvist og få et innreiseforbud til Norge og/eller EU/Schengenområdet.