Barn under 18 år som har søkt om beskyttelse (asyl) og som ikke har foreldre i Norge