Her kan du få hjelp


Hjelp og beskyttelse for deg som er utsatt for vold

  • Hvis du eller barnet ditt er utsatt for vold fra en partner, familie eller andre, kan du få hjelp. Du kan få en trygg bolig på krisesenter, veiledning og advokathjelp til å anmelde volden.
  • Du kan også få en selvstendig oppholdstillatelse (se informasjon lenger ned på siden).

Hvem kan hjelpe deg?