Hva er vold i familien?


Vold i familien er vold fra familiemedlemmer eller tidligere familiemedlemmer.

Volden kan være å: 

Fysisk vold 

 • dytte
 • lugge
 • slå
 • sparke
 • nekte noen mat

Psykisk vold

Mange er usikre på om de har blitt utsatt for vold, hvis den ikke er fysisk. Eksempler på bruk av psykisk vold kan være å

 • true (direkte eller indirekte)
 • kontrollere
 • kalt stygge ord
 • overse
 • låse noen inne eller ute
 • nekte noen å ha kontakt med familie eller venner
 • nekte noen å bevege seg fritt i samfunnet, for eksempel for å delta på norskkurs 
 • isolere noen
 • nekte noen å uttrykke meningene sine 

Seksuell vold

 • presse til seksuelle handlinger
 • voldta
 • andre seksuelle overgrep 

Materiell vold

 • ødelegge ting
 • utnytte noen økonomisk