Brosjyrer og plakater på flere språk


Powerpointpresentasjon som kan brukes på skjermer i venteværelser og likende

Presentasjon på flere språk rettet mot dem som er utsatt for mishandling (ppt, 4 MB) 

Informasjonsbrosjyre på ulike språk 

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Arabisk (pdf, 269 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Dari (pdf, 345 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Engelsk (pdf, 291 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Farsi (pdf, 267 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Filippinsk (pdf, 291 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Fransk (pdf, 272 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Norsk (pdf, 270 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Portugisisk (pdf, 332 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Russisk (pdf, 293 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Somali (pdf, 272 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Sorani (pdf, 2,1 MB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Spansk (pdf, 313 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Thai (pdf, 291 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Tigrinja (pdf, 890 kB)

Informasjon om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Urdu (pdf, 314 kB) 

Informasjonsplakater på flere språk 

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Arabisk (pdf, 489 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Dari (pdf, 849 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Engelsk (pdf, 507 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Farsi (pdf, 525 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Fransk (pdf, 490 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Norsk (pdf, 510 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Portugisisk (pdf, 534 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Russisk (pdf, 472 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Somali (pdf, 474 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Sorani (pdf, 665 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Spansk (pdf, 534 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Filippinsk/tagalog (pdf, 476 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Thai (pdf, 501 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Tigrinja (pdf, 558 kB)

Plakat om oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Urdu (pdf, 486 kB)