Presse Pressekontaktene


Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Pressevakt

Mandag til fredag 08.00–15.45 via presse@udi.no eller telefon 23 35 17 00.

Pressevakten er stengt på helligdagene i julen. Fra onsdag 27. desember til og med fredag 29. desember er åpningstiden 10.00–15.45

Beredskapsvakt

Mandag til fredag 15.45–21.00, telefon 23 35 17 00.

Beredskapsvakten er stengt på helligdagene i julen.

Innsyn i enkeltsaker

Hvis journalister ønsker kommentar til enkeltsaker uttaler vi oss gjerne, men det krever at personen det gjelder fritar oss fra taushetsplikten og gir journalisten innsyn i sin sak.

Pressekontaktene 

Therese Bergwitz-Larsen
presserådgiver

Therese Bergwitz-Larsen

Therese Bergwitz-Larsen (høyoppløselig jpg, 1 MB

 

Vibeke Schjem
presserådgiver

 

Vibecke Schjem (høyoppløselig jpg, 1 MB)

 

Kjersti Rygh Holter
presserådgiver

Hanne Rygh Holter (høyoppløselig jpg, 1 MB) 

 

Ledere

Ingeborg Grimsmo
kommunikasjonsdirektør
Telefon: 945 07 615
E-post: ingr@udi.no

Ingeborg Grimsmo (høyoppløselig jpg, 2 MB)

 

Håkon Fenstad
assisterende kommunikasjonsdirektør
Telefon: 976 71 198
E-post: hafe@udi.no

Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonsdirektør

Håkon Fenstad (høyoppløselig jpg, 1 MB)