Film om assistert retur – Barn og unge


Barn i barnefamilier

Hva skjer når du og familien din har fått avslag på søknaden deres om beskyttelse (asyl)  i Norge, og har bestemt dere for å reise tilbake til hjemlandet deres? Denne filmen skal hjelpe deg som er enslig mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du og familien din står i.

Enslige mindreårige

Hva skjer når du har fått avslag på asylsøknaden din i Norge, og bestemmer deg for å reise tilbake til hjemlandet ditt? Denne filmen skal hjelpe deg som er enslig mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du står i.Filmene er tilgjengelig på flere språk på asylbarn.no (eksternt nettsted).