Spesielle ordninger for enkelte statsborgerskap


Spesielle ordninger for enkelte statsborgerskap

For noen land er det etablert spesielle ordninger for assistert retur. Disse ordningene gir egne økonomiske tilskudd og praktisk hjelp til å finne arbeid, utdanning og bolig i hjemlandet. 

Det finnes spesielle tilskuddsordninger for enkelte statsborgerskap Her er en oversikt over hvilke: 

• Afghanistan 
• Marokko 
• Somalia
Albania
Irak

På grunn av sikkerhetssituasjonen tilbys det ikke assistert retur til:

• Syria