Russisk arbeider


Krav til søkeren

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Arbeids- eller forskningssituasjonen din må fortsatt være den samme. 
  • Du må fortsatt fylle de samme kravene som da du søkte første gang.  

Krav til typen oppholdstillatelse du har 

  • Oppholdstillatelsen du har må kunne fornyes. Hvis du allerede har hatt oppholdstillatelsen i så mange måneder eller år som er tillatt, kan du ikke søke om fornyelse.
Oppholdstillatelse for:Kan tillatelsen fornyes?
Russisk ufaglært Ja, men du kan bare ha den i inntil to år, så må du bo utenfor Norge i ett år før du kan søke om en ny slik tillatelse 
Russisk grensependler Ja

Krav til de som har byttet arbeidsgiver