Krav til å fornye


Krav til å fornye tillatelsen

  • Du må betale eit søknadsgebyr.
  • Du kan berre vere au pair i to år, og løyvet kan derfor berre fornyast viss du har hatt au pair-løyve i mindre enn to år.
  • Du kan få fornya løyvet sjølv om du har fylt 30 år.
  • Du må søkje minst éin månad før løyvet du har går ut.
  • Minst ein av foreldra i vertsfamilien må ha gjennomført e-læringskurset for vertsfamiliar i au pair-saker.