Krav til å fornye


Krav til å fornye tillatelsen

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du kan bare være au pair i to år, og tillatelsen kan derfor bare fornyes hvis du har hatt au pair-tillatelse i mindre enn to år.
  • Du kan få fornyet tillatelsen selv om du har fylt 30 år.
  • Du må søke minst én måned før tillatelsen du har går ut
  • Minst en av foreldrene i vertsfamilien må ha gjennomført e-læringskurset for vertsfamilier i au pair-saker.