Sterke menneskelige hensyn


Krav til søkeren 

Det er ingen andre bestemte krav for å fornye en oppholdstillatelse for sterke menneskelige hensyn.