Tillatelse som er begrenset av andre grunner enn identitet (etter §74)


Hvis du har fått en oppholdstillatelse på grunn av vern mot retur, så står det i vedtaket du har fått av UDI at du har fått en begrenset oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 74. Der står det også hvorfor du har fått en slik tillatelse. 

Det er ingen bestemte krav for å fornye oppholdstillatelsen din. 

Du skal ikke betale gebyr for å søke.

Hvis du får ny oppholdstillatelse, vil du få samme type oppholdstillatelse som den du har nå. Du vil vanligvis bare få oppholdstillatelse for sju måneder av gangen.