Du eller barnet ditt har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren din


Hvis du fikk familieinnvandringstillatelse med ektefellen eller samboeren din, og dere har blitt skilt eller flyttet fra hverandre, kan du vanligvis ikke søke om å fornye familieinnvandringstillatelsen.  

Hvis du eller barnet ditt har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren din kan du istedet søke om en oppholdstillatelse for de som har blitt mishandlet.

Det kan også hende at du som har blitt mishandlet kan søke om en annen type oppholdstillatelse.

Du kan lese mer om hva vold og mishandling er, og hvordan du kan få hjelp.