Du og ektefellen/samboeren din har flyttet fra hverandre og dere har felles barn


Hvis du har flyttet fra ektefellen/samboeren din, og har barn i Norge, kan du søke om familieinnvandring med barnet ditt. 

Krav til å søke 

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du må fylle et av disse kravene:
    • Du har foreldreansvar for et norsk barn og barnet bor fast hos deg.
    • Du har hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året. Du har delt foreldreansvar for barnet, du har samvær med barnet og skal fortsette å ha samvær med barnet i Norge. "Samvær" betyr vanligvis at du minst har barnet hos deg en ettermiddag i uken, annenhver helg, fjorten dager i sommerferien, og jul eller påske.
    • Du har hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året og barnet bor fast hos deg. Barnet har samvær med den andre forelderen, som bor i Norge og har delt foreldreansvar. "Samvær" betyr vanligvis at du minst har barnet hos deg en ettermiddag i uken, annenhver helg, fjorten dager i sommerferien, og jul eller påske.