Krav til å fornye


Krav til fornyelse

 • Du må betale et søknadsgebyr
 • Du må enten være elev på videregående skole eller student på høyskole/universitet/fagskole. De som har oppholdstillatelse som elev på livssynsskole eller folkehøgskole, kan ikke ha slik tillatelse i mer enn ett år i alt.
 • Du må ha fulgt normal studieprogresjon. Dette vil si at du ikke kan være mer enn et år forsinket i studiene dine. 
 • Du må fortsatt ha en studieplass på en høyskole, et universitet eller en fagskole, eller skoleplass på en videregående skole.
 • Utdanningen må være på fulltid.
 • Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst 

  13 790 kroner i måneden, eller 151 690 kroner i året 

  for hele skoleåret. 

  Hvis du skal være student kun ett semester i Norge, så må du dokumentere 68 950 kroner for høstsemesteret 2024 og 82 740 kroner for vårsemesteret 2025. 

  Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i norsk bank eller en kombinasjon av dette. Hvis du har en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med.

Rett til å jobbe ved siden av studiene

 • Når du søker om fornyelse vil vi vurdere om du fortsatt skal ha rett til å jobbe deltid ved siden av studiene. Du kan bare jobbe hvis studiestedet mener at du kan klare å kombinere arbeid og studier.
 • Du kan søke om en tillatelse til å arbeide fulltid i løpet av studieåret, hvis arbeidet er en del av din utdanningsplan. Da må du be om dette skriftlig når du søker eller senere.
 • Du kan ikke være selvstendig næringsdrivende eller ha et enkeltpersonsforetak i Norge