Tilsett hos diplomatar eller NATO-personell


Du treng ikkje opphaldsløyve dersom du skal arbeide

  • i privat teneste for diplomatar eller NATO-personell
  • som utsendt hjelpepersonale ved ein ambassade eller eit konsulat

Du må vere tilmeld og akseptert av Det norske utanriksdepartementet eller Det norske forsvarsdepartementet.

Du kan ikkje ta deg anna arbeid i Noreg.