Ansatt hos diplomater eller NATO-personell


Du trenger ikke oppholdstillatelse hvis du skal arbeide:

  • i privat tjeneste for diplomater eller NATO-personell
  • som utsendt hjelpepersonale ved ambassade eller konsulat

Du må være tilmeldt og akseptert av Det norske utenriksdepartementet eller Det norske forsvarsdepartementet.

Du kan ikke ta deg annet arbeid i Norge.