Diplomat


Hvis du skal være diplomat i Norge trenger du ikke oppholdstillatelse.

Du regnes som diplomat hvis du er tilmeldt og akseptert av Det norske utenriksdepartementet.

For å kunne bli akseptert må du

  • være sendt ut for å representere landet ditt ved en ambassade eller et konsulat i Norge
  • ha en betalt stilling

Du kan ikke ta deg annet arbeid i Norge.