Diplomat


Dersom du skal vere diplomat i Noreg, treng du ikkje opphaldsløyve.

Du blir rekna som diplomat dersom du er tilmeld og akseptert av Det norske utanriksdepartementet.

For å bli akseptert må du

  • vere send ut for å representere landet ditt ved ein ambassade eller eit konsulat i Noreg
  • ha ei betalt stilling 

Du kan ikkje ta deg anna arbeid i Noreg.