Familiemedlem av militærpersonell


Hvis du er ektefelle, samboer eller barn av militærpersonell og ikke skal arbeide i Norge, trenger du ikke søke om oppholdstillatelse.

Hvis du skal arbeide eller drive næringsvirksomhet i Norge, må du søke om en oppholdstillatelse som familiemedlem av militærpersonell.

Krav for å få oppholdstillatelse 

  • Du må være ektefelle, samboer eller barn av
    • militærpersonell som tilhører en medlemsstat i NATO, eller
    • militært eller sivilt personell i den amerikanske styrken.
  • Du må ha fått en bekreftelse på status av det norske forsvarsdepartementet.