Forsker med egne midler


Med forsker menes en person med fullført masterutdanning som skal drive med forskning.

NB! Hvis du er en forsker som har en arbeidsgiver i Norge må du søke om oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker

Krav til forskeren 

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må forske ved et norsk universitet, høyskole, institutt eller lignende.
 • Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst

  12 537 kroner i måneden, eller 137 907 kroner i året 

  for hele skoleåret. Denne summen kan være lønn fra utenlandsk arbeidsgiver, stipend fra utlandet eller Norge, egne penger på konto eller en kombinasjon av dette.
 • Du må ha et sted å bo.
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å studere. 

Rettigheter og plikter for de som får tillatelse

 • Hvis du får tillatelse, får du også tillatelse til å arbeide deltid 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av forskningen og fulltid i feriene.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.