Praktikant


Krav til praktikanten

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du kan være praktikant mens du er under høyere utdanning. Utdanningen må foregå ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon.
 • Du kan ikke ha fullført utdanningen din. Da må du i stedet søke om tillatelse som faglært. Du kan heller ikke ha et praktikantopphold i starten av studiene dine.
 • Formålet med praktikantoppholdet må være å få praktisk opplæring innenfor utdanningen din.
 • Du kan vanligvis ikke ha vært praktikant tidligere eller ha arbeidet innen samme bransje som du nå ønsker å være praktikant i.
 • Du må ha et sted å bo.
 • Du må ha fylt 18 år når du søker og ikke ha fylt 30 år.
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig som praktikant. 

Krav til praktikantoppholdet

 • Du må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid som praktikant.
 • Praktikantoppholdet må være relevant for utdanningen din.
 • Du kan enten være lønnet eller motta stipend. Lønnen din kan ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge:
  • Hvis du skal jobbe i en bransje med tariffavtale, må du få tarifflønn for arbeidstakere som er under utdanning.  
  • Hvis du skal jobbe i en bransje uten tariffavtale, kan lønnen din ikke være dårligere enn det som er normalt for noen som er under utdanning i yrket ditt der du skal jobbe. 
  • Du kan få stipend i stedet for lønn. Stipendet må være tilsvarende basisstøtten for fulltidsstudier for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). For studieåret 2023/2024 vil dette si minst

   12 537‬ kroner i måneden

   .
 • Du kan bare ha én arbeidsgiver.
 • Du har ikke lov til å drive fjernarbeid, med mindre det er en del av jobben du har fått oppholdstillatelse for å gjøre.

Rettigheter og plikter for de som får tillatelse

 • Du kan få oppholdstillatelse for opptil seks måneder. Dersom det er vanlig med praktisk opplæring lengre enn dette innen bransjen du skal være praktikant i, så kan du få oppholdstillatelse opptil tolv måneder. Du må kunne vise til en opplæringsplan for hele perioden det søkes om.
 • Du kan ikke fornye oppholdstillatelsen din.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.