Mannskap på skip i opplag


Viss du skal vere i Noreg i meir enn tre månader, må du ha eit opphaldsløyve.

Krav til søkjaren

  • Du må betale eit søknadsgebyr.
  • Du må vere nødvendig vakt- eller vedlikehaldsmannskap på skip i opplag i Noreg.
  • Du må levere informasjon om namnet på skipet, innhaldet og varigheita til arbeidet, og kor mykje du vil få i lønn..

Rettar og plikter

  • Tiden du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med viss du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve.
  • Familiemedlemmene dine kan ikkje søkje om familieinnvandringsløyve for å bu med deg i Noreg.