Mannskap på skip i opplag


Hvis du skal være i Norge i mer enn tre måneder, må du ha en oppholdstillatelse.

Krav til søkeren

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du må være nødvendig vakt- eller vedlikeholdsmannskap på skip i opplag i Norge.
  • Du må levere informasjon om skipets navn, arbeidets innhold og varighet, og hvor mye du vil få i lønn.

Rettigheter og plikter

  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.