Norsk skip som kjører mellom norske havner


Hvis du skal arbeide på et norsk-registrerte skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner, må du søke om oppholdstillatelse. Dette gjelder også hvis du jobber på et fiskefartøy som leverer fangst i norsk havn.

Sjøfolk kan søke om disse typene oppholdstillatelse: