Norsk skip som går mellom norske hamner


Dersom du skal arbeide på eit norskregistrert skip som fraktar gods eller passasjerar mellom norske hamner, må du søkje om opphaldsløyve. Det gjeld også dersom du jobbar på eit fiskefartøy som leverer fangst i ei norsk hamn.

Sjøfolk kan søkje om desse typane opphaldsløyve