Skal søkje Utveksling, kultur- og organisasjonsarbeid


Du kan få opphaldsløyve i Noreg dersom du skal vere deltakar frå Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), ung vaksen på arbeidsferie, arbeidande gjest i landbruket, tilsett i humanitær/ideell/religiøs organisasjon, kunstnar, musikar eller artist. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Argentina

Kva skal du vere i Noreg?

  • Tilsett i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon

  • Kunstnar, musikar eller artist

  • Deltakar frå Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

  • Arbeidsferie for unge vaksne frå Argentina

  • Arbeidande gjest i landbruket

  • Andre typar kulturopphald i Noreg

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om oppholdstillatelse for å arbeide.

Fant du det du lette etter?