Andre typer kulturopphold i Norge


Du kan i noen helt spesielle tilfeller få oppholdstillatelse for kulturopphold i Norge.

Noen eksempler på hva som kan falle inn under slike kulturopphold er hvis du er:

 • Idrettsutøver. Du må utøve en idrett i Norge, og oppholdet må som hovedregel være nødvendig av hensyn til etableringeller videreutvikling av idrettsgrenen. 
 • Skapende kunstner. Du må være etablert som kunstner og du må sannsynliggjøre at oppholdet i Norge har betydning for din utvikling som kunstner, ved at norske forhold er av betydning for at du kan frembringe et produkt (bilde, bok, skulptur eller lignende).
 • Kulturspreder. Det er vilkår for tillatelsen at du sprer kunnskap om Norge og norsk kultur i utlandet. Du må allerede være etablert som kulturspreder i utlandet, og fortsette med dette etter avsluttet opphold i Norge.
 • Voluntør under EU-programmet Erasmus+.
 • Deltager i Fulbright-programmet. Du skal delta i Fulbright-programmet og faller utenfor reglene om oppholdstillatelse til studenter og oppholdstillatelse til forskere med egne midler.

Krav til søkeren

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må ha et sted å bo i Norge.
 • Du må ha nok penger å leve for.
 • Du må gi opplysninger om formålet med oppholdet i Norge.
 • Hvis formålet med oppholdet er kulturarbeid, må du ha dokumentasjon på tidligere engasjement eller arbeid innen kultur eller idrett.
 • Hvis du skal være voluntør eller hospitant under EU-programmet Erasmus+, må du ha en bekreftelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Rettigheter og plikter

 • Du har rett til deltidsarbeid og arbeid i ferier.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.